اهداف اولین نمایشگاه استارتاپ اکسپو  (StarTExpo2018)

اهداف نمایشگاه استارتاپ اکسپو  (starTExpo)

تبادل تجارب شرکت های موفق در تجاری سازی و توسعه فناوری

نمایشگاه استارت اکسپو با دعوت از پیشتازان و نخبگان حوزه فناوری، کانونی برای گردهمایی متخصصان، فناوران و مدیران شرکت های فناور شده و با استفاده از ابزارهای مختلف( همایش، نشست تجاری، کنفرانس و…) زمینه ای مناسب برای تبادل تجارب فیمابین متخصصان مهیا می کند.

شکل گیری تجارت و تعاملات اقتصادی حول فناوری

حمایت نمایشگاه از انعقاد قراردادهای انتقال فناوری و پشتیبانی از تجاری سازی آنها زمینه مساعدی برای شرکت های فناور ایجاد می کند تا بتواند با بهره گیری از برترین فناوری ها، زنجیره تولید محصولات فناورانه خود را گسترش داده و با دسترسی سریع تر به بازارهای بزرگتر با تکیه بر فناوری های بروز برای کشور تولید ثروت نماید.

توسعه فناوری با استفاده از ظرفیت های بین المللی

رشد فناوری و توسعه کاربرد آن در برخی از صنایع و سازمانها با همکاری شرکت ها و سازمان های بین المللی فعال در زمینه نوآوری و تکنولوژی. این رویداد زمینه مناسبی برای تبادل تجربیات مختلف در فناوری های جدید و کاربردهای بروز آنها را فراهم می آورد.

تقویت مناسبات ظرفیتاقتصادی با استفاده از فناوری

نمایشگاه بین المللی استارت اکسپو با دعوت از متقاضیان فناوری، زمینه را برای عرضه محصولات فناوری و تبادلات فناوری، فراهم نموده که گسترش مناسبات و ظرفیت های اقتصادی را در بر خواهد داشت.

آموزش و توانمند سازی

یادگیری آخرین دستاورد های بین المللی در این زمینه به کمک مشاورین و مربیان مطرح و موثر داخلی و بین المللی و نیز حمایت از طرح هایی که دارای تاثیرگذاری در این حوزه می باشند از اهداف اصلی استارت اکسپو است. اهتمام در امر آموزش و بهره گیری از مشاوره های حرفه ای در این رویداد زمینه بهبود و توانمند سازی محیط کسب و کار در کشور را مهیا می سازد.

بازار فناوری

این نمایشگاه در آینده ای نزدیک به یکی از بزرگترین بازارهای منطقه ای جهت عرضه و تقاضای فناوری و ارایه آخرین نوآوری ها در حوزه فناوری تبدیل خواهد شد. تسهیل ارتباطات جهت عرضه و تقاضای تکنولوژی از اصلی ترین رسالت های این رویداد خواهد بود.