اولین گردهمایی مدیران ارشد صنعت ساختمان

فراخوان اولین گردهمایی مدیران ارشد صنعت ساختمان

  • پنل تخصصی با موضوع فروش
  • نمایشگاه جانبی تخصصی
  • جلسات مشاوره صنعتی
  • جلسات B2B
  • بازدید تخصصی
  • تقدیر از مدیران برتر صنعت ساختمان
  • پذیرایی ناهار سلف سرویس(VIP)

زمان:سیزدهم تیرماه ۹۸

مکان:اصفهان سیتی سنتر/پردیس سینمایی، سالن شماره۲

WWW.SBISM.IR