اولین گردهمایی مدیران عامل و مدیران تحقیق و توسعه

اولین گردهمایی مدیران عامل و مدیران تحقیق و توسعه

اولین گردهمایی مدیران عامل و مدیران تحقیق و توسعه صنایع با هدف هماهنگی و تمرکز بر فعالیت های تحقیق و توسعه و نوآوری واحدهای صنعتی و هماهنگی میان واحدهای تحقیق و توسعه استان، همچنین همکاری با نهادهای برنامه ریز استان و کشور برای شناسایی پروژه های تحقیقاتی سودمند اعضا و جذب حمایت های مالی در جهت اجرای پروژه ها؛ با حضور نمایندگان شرکت ها پنج شنبه ۷ شهریور ماه ۹۸ در سالن اجتماعات سازمان صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.