برگزاری یازدهمین باشگاه مدیران و مشاوران

باشگاه مدیران و مشاوران با هدف شناسایی مدیران و مشاوران متخصص مجرب در حوزه های مالی و مالیاتی، بازرگانی و فروش، بازار سرمایه و … به همت کمیته شبکه سازی متخصصین ذیل کمیسیون آموزش، پژوهش و توانمندسازی اتاق بازرگانی و با همکاری شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان و انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی، تشکیل شده که در واقع حلقه مفقوده مورد نیاز جامعه اقتصادی و کارآفرین خواهد بود

در این باشگاه زمانی جهت گپ و گفت پیرامون مسایل و مشکلات شما در نظر گرفته شده است.

برای ثبت نام به آدرس  Eventcenter.ir/mclub11 مراجعه فرمایید.