بیست و هشتمین دوره باشگاه مدیران و مشاوران ۱۴ اسفند ۹۷

بیست و هشتمین دوره باشگاه مدیران و مشاوران

 

همراه با جلسه تخصصی با موضوع:

  • نتایج به دست آمده از تحقیقات موسسه گالوپ در خصوص منابع انسانی

جهت ثبت نام رایگان در بیست و هشتمین باشگاه مدیران و مشاوران به همراه جلسه تخصصی به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

لینک کامل خبر