بیست و هفتمین دوره باشگاه مدیران و مشاوران ۲ بهمن ۹۷ برگزار شد.

بیست و هفتمین دوره باشگاه مدیران و مشاوران با حضور بیش از ۳۰ مشاور در ۳۰ حوزه کاری مختلف سه شنبه ۲ بهمن ۹۷ برگزار شد.