بیست و پنجمین باشگاه مدیران و مشاوران سه شنبه ۶ آذر برگزار شد.

بیست و پنجمین باشگاه مدیران و مشاوران توانمند و برتر اصفهان

در این گردهمایی که به همت اتاق بازرگانی، کمیسیون آموزش و پژوهش و توانمند سازی به همراه شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان برگزار شد، مهندس حمیدرضا فاتحی، مدیر اجرایی شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان هدف از راه اندازی باشگاه مدیران و مشاوران را دسترسی آسان مدیران و فعالان اقتصادی به مشاوران توانمند و برجسته بیان کرد.

بیست و پنجمین باشگاه مدیران و مشاوران با حضور ۳۲ مشاور توانمند در حوزه های کاری مختلف شامل:

 • توسعه بین المللی کسب و کار
 • مدیریت صادرات
 • امور بازرگانی و فروش
 • لین استارتاپ و کسب و کار نوین
 • ایجاد رشد پایدار در کسب و کار
 • مدیریت بازرگانی و بیمه
 • مدیریت در حوزه سازماندهی
 • مدیریت مالی
 • تجارت الکترونیک و کسب و کارهای اینترنتی
 • مشکلات مدیران کسب و کار و ارایه راه کارهای بهبود
 • تامین مالی
 • کارآفرینی اجتماعی
 • سرمایه گذاری خارجی
 • کار تیمی
 • بهره وری با فناوری اطلاعات
 • عرضه و تقاضای فناوری

و… سه شنبه ۶ آذر در محل اتاق بازرگانی استان اصفهان برگزار شد.

گفتنی است باشگاه مدیران و مشاوران سه شنبه های ابتدای هر ماه با حضور مشاوران مطرح استان اصفهان برگزار می شود.