بیست و چهارمین دوره باشگاه مدیران ومشاوران برگزار شد.

 بیست و چهارمین باشگاه مدیران و مشاوران برگزار شد.

بزرگترین گردهمایی مشاوران و مدیران برجسته استان اصفهان به همت اتاق بازرگانی، کمیسیون آموزش و پژوهش و توانمندسازی به همراه شبکه پژوهش فناوری ۲۱ آبان ۹۷ در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان برگزار شد.

این باشگاه فرصتی بزرگ و رایگان برای دارندگان کسب و کارهای نوپا و کسب و کارهای با سابقه و همچنین صاحبان ایده های جدید برای بحث و گفتگو با مدیران و  مشاوران مطرح اصفهان در ۱۹ حوزه کاری اعم از بازرگانی و فروش، تجارت الکترونیک، ساختار سازمانی، کارآفرینی، سرمایه گذاری، مدیریت مالی، صادرات و… ایجاد کرد.

این باشگاه سه شنبه های اول هر ماه در اتاق بازرگانی اصفهان تشکیل میگردد.