شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان

 

اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان شیخ بهایی، واحد ۲۲۹

کد پستی: ۸۴۱۵۶-۸۳۱۰۶

تلفن: ۳۳۸۶۵۳۵۵ – ۰۳۱

فکس: ۳۳۸۷۱۵۱۲

ایمیل: info@irtnportal.org