تور فناوری۶ ” بازدید از خط در دست احداث مترو”

مدیریت پژوهش، خلاقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان با همکاری شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان برگزار می کند:

 

بازدید از خط در دست احداث مترو ویژه شرکت های دانش بنیان، دانشگاهیان و متخصصان

اهداف:

  • معرفی دستاوردهای شهرداری در حوزه قطار شهری
  • ارائه نیازهای “سازمان قطار شهری” در حوزه فناوری برای شرکت کنندگان
  • استخراج نیازهای فناورانه “سازمان قطار شهری” توسط شرکت کنندگان
  • ارائه محصولات فناورانه شرکت ها و اشخاص مرتبط با نیازهای “سازمان قطار شهری”
  • ایجاد ارتباط سازنده میان شهرداری، شرکت های دانش بنیان و متخصصان
  • معرفی خدمات و تسهیلات شهرداری در حوزه اکوسیستم کارآفرینی
دوازدهم تیرماه ۱۳۹۸

همراه با سرویس رفت و برگشت

جهت ثبت نام رایگان به لینک زیر مراجعه فرمایید:

لینک ثبت نام رایگان