حضور شبکه پژوهش و کمیته دانش بنیان اتاق بازرگانی در نمایشگاه جایتکس ۲۰۱۷

مصاحبه با جناب آقای فاتحی در نمایشگاه جایتکس توسط سایت itbaz

در خدمت آقای مهندس فاتحی هستیم رئیس کمیته کسب وکار دانش بنیان اتاق بازرگانی اصفهان .
سوال ما از ایشان این است که نحوه ورودشان و دست آورد اتاق بازرگانی برای نمایشگاه جاGITEX چه بوده است؟

آقای مهندس فاتحی :من هم سلام عرض میکنم خدمت شما .ما در اتاق بازرگانی اصفهان کمیته ای داریم تحت عنوان کمیته کسب وکار دانش بنیان که در این کمیته تصمیم گرفته شد که تعدادی از تیم های استارتاپی اصفهان را برای نمایشگاه GITEXدعوت کنیم .از بین حدود ۵۰تیمی که به ما درخواست داده بودند داوری هایی صورت دادیم و ۵تیم برتر را انتخاب کردیم که حضور پیدا کردند در نمایشگاه GITEXکه خوشبختانه از این ۵تیم از بین ۴۲۰تیم استارتاپی که در نمایشگاهGITEX 2017بودند یکی از تیم های استارتاپی مافوق جزء۵۰تیم برتر GITEXشد .
برنامه ما این است که انشاالله در مراحل بعدی حمایتشان کنیم و بتوانند،رشد پیدا کنند و دستاوردها،محصول و خدمات خودشان را از طریق این نمایشگاه به کل دنیا نشان دهند .

<iframe src=’//api.qmery.com/ovp/v/BlAJy29WLe’></iframe>