حل چالش های صنعت با ارائه راه حل های فناورانه

حل چالش های صنعت با ارائه راه حل های فناورانه

پیرو تفاهم نامه همکاری جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی و شبکه پژوهش و فناوری فرصت حمایت از طرح های شرکت کننده در جشنواره که راه حل فناورانه برای چالش های شناسایی شده صنعت ارائه داده اند فراهم شده است. علاقه مندان می توانند با مراجعه به لینک های زیر جزئیات بیشتری را مشاهده نمایند.

مشاهده لیست چالش های شناسایی شده صنعت

مشاهده راهنمای ویدئویی ارسال طرح به جشنواره

ثبت نام در پانزدهمین جشنواره