خدمات بیمه ای

شبکه پژوهش و فناوری برای اولین بار در کشور به منظور حمایت از شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور خدمات بیمه محصولات دانش بنیان را ارائه می نماید. همچنین سایر خدمات بیمه شامل:
بیمه‌ی شخص ثالث، بیمه بدنه خودرو، بیمه عمر، بیمه خاص، بیمه باربری، بیمه حوادث، بیمه مهندسی، بیمه مسئولیت، بیمه آتش سوزی، بیمه درمان مسافرین خارج از کشور را ارائه مینماید.
مزایای دریافت خدمات بیمه‌های برای اعضا شبکه پژوهش و فناوری:
صرفه جویی در وقت، دریافت مشاوره های تخصصی، برخورداری از نرخ های پایین تر حق بیمه، دریافت خدمات بیمه ای در محل شرکت، دریافت اطلاعات جامع و کامل بیمه ای


جهت درخواست و دریافت خدمات، می توانید به صورت حضوری به شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان مراجعه نموده و یا از طریق تلفن یا ایمیل تماس حاصل نمایید.

تماس با ما