خدمات تسهیلات مالی و اعتباری

یکی از خدمات شبکه پژوهش وفناوری ارائه انواع تسهیلات به شرکتها می باشد. این شبکه آمادگی دارد به منظور تسریع توسعه ای طرح ها در حوزه فناوری و تسهیل در تولید طرح های فناورانه و دانش بنیان علاوه بر مشارکت از طریق ساز و کارهای غیر مشارکتی نیز نیاز شرکتها را برطرف و اقدام به ارائه تسهیلات نماید.


جهت درخواست و دریافت خدمات، می توانید به صورت حضوری به شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان مراجعه نموده و یا از طریق تلفن یا ایمیل تماس حاصل نمایید.

تماس با ما