خدمات ثبت شرکت و مالکیت معنوی

اداره ثبت موسسات و شرکتها یکی از زیر مجموعه های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد که انواع شرکتها و موسسات می بایست توسط این اداره تایید و به ثبت برسند ،شرکتها و موسسات قابل ثبت در این اداره ۹ نوع شخصیت حقوقی می باشند که ثبت هریک از آنها نیازمند مدارک و مراحل مخصوص به خود می باشد.همچنین همیشه یک شرکت در وضعیت ثابتی قرار نمی گیرد و تغییرات همیشه شامل حال یک شرکت به ثبت رسیده می شود، شرکت ثبت شده از جهات بسیار زیادی می تواند دچار تغییرات شود. لذا کلیه خدمات مربوط به ثبت شرکت ها و تغییرات آنها و همچنین خدمات مربوط به مالکیت معنوی و ثبت اختراع توسط کارشناسان شبکه پژوهش و فناوری انجام می پذیرد.


جهت درخواست و دریافت خدمات، می توانید به صورت حضوری به شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان مراجعه نموده و یا از طریق تلفن یا ایمیل تماس حاصل نمایید.

تماس با ما