خدمات طرح امکان سنجی و مطالعات فنی و مالی

جمع آوری، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به امکانات و محدودیتها و همچنین، برآورد نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری جهت اجرای پروژه های سرمایه گذاری و در نهایت پیش بینی سودآوری پروژه و تاثیرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن بر جامعه با انجام مطالعات امکان سنجی صحیح و علمی در بخش های مطالعات بازار، فنی و بررسی های مالی و اقتصادی


جهت درخواست و دریافت خدمات، می توانید به صورت حضوری به شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان مراجعه نموده و یا از طریق تلفن یا ایمیل تماس حاصل نمایید.

تماس با ما