خدمات پذیرش در فرابورس ایران

خدمات پذیرش در فرابورس ایران در زمینه های تخصصی زیر صورت می گیرد:

  • مشاوره و راهبری شرکت ها در خصوص استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی
  • مشاوره و راهبری در خصوص تامین مالی و افزایش ارزش شرکت ها از طریق پذیرش و عرضه سهام در بازارهای مختلف بورس و فرابورس
  • تامین مالی ارزان شرکت های دانش بنیان از طریق بازار سرمایه
  • بازارگردانی و مدیریت سهام شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه
  • مشاوره و راهبری اشخاص در خصوص پذیرش اختراعات، طرح های صنعتی، علایم تجاری و دیگر مصادیق مالکیت فکری در بازار دارایی فکری فرابورس ایران

جهت درخواست و دریافت خدمات، می توانید به صورت حضوری به شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان مراجعه نموده و یا از طریق تلفن یا ایمیل تماس حاصل نمایید.

تماس با ما