دوازدهمین دوره باشگاه مدیران و مشاوران برگزار شد

گزارش دوازدهمین دوره باشگاه مدیران و مشاوران

دوازدهمین دوره باشگاه مدیران و مشاوران با حضور مشاوران توانمند و مجرب استان اصفهان در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، حمیدرضا فاتحی، مدیر شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان و رییس کمیته کسب و کار دانش بنیان اتاق بازرگانی اصفهان در این دوره با بیان اینکه از آنجا که یکی از نشانه های یک اکوسیستم کارآفرینی مطلوب، دسترسی آسان افراد و شرکت ها به مشاورین متخصص است، گفت: با توجه به فقدان این مهم در اصفهان، کمیته شبکه سازی متخصصین اتاق بازرگانی اصفهان اقدام به شناسایی، ارزیابی و بکارگیری مشاورین متخصص ومجرب استان نموده است. وی افزود: این باشگاه در اولین سه شنبه هر ماه و در ۲۷ حوزه کاملا تخصصی اعم از بازرگانی، فروش، ثبت اختراع، طراحی صنعتی، طراحی وب سایت و… به ارایه خدمات مشاوره ای می پردازد. فاتحی تصریح کرد: این خدمات هم به دارندگان کسب و کارهای نوپا و هم کسب و کارهای با سابقه توسط ۳۰ مشاور ارایه می گردد. مدیر شبکه پژوهش و فناوری استان در ادامه با بیان اینکه عملکرد مشاورین، نحوه ارایه خدمات در باشگاه و همچنین پیشنهادات مراجعین به صورت مداوم ارزیابی می شود، گفت: نتیجه ارزیابی ها هر دو هفته توسط کمیته شبکه سازی متخصصین تحت عنوان شورای راهبری باشگاه مورد بررسی قرار می گیرد. فاتحی تاکید کرد: تاکنون بیش از هزار نفر از این خدمات بهره مند شده اند. وی همچنین رسالت اصلی  شبکه پژوهش و فناوری استان را شبکه سازی بین شرکت های دانش بنیان، واحدهای صنعتی و مراکز پژوهشی در استان اصفهان ذکر کرد و افزود: این شبکه تنها شبکه پژوهش و فناوری در کشور است که به صورت یک واحد خصوصی مستقل خدماتی را به شرکت های دانش بنیان و واحدهای صنعتی که دارای واحد تحقیق و توسعه هستند و همچنین واحدهای خدماتی، ارایه می دهد.  فاتحی ارایه مشاوره های ساعتی، مشاوره های مقیم در دفتر این شبکه، مباحث مربوط به تجاری سازی طرح های پژوهشی، ایجاد تعامل میان شرکت های دانش بنیان و واحدهای فن آور و شرکت های صنعتی و آموزش های تخصصی را از جمله فعالیت های شبکه پژوهش و فناوری استان ذکر کرد. لازم به ذکر است این دوره به همت کمیسیون آموزش، پژوهش و توانمندسازی اتاق بازرگانی اصفهان و شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان برگزار می شود.