دوره آموزشی “تهیه مدل کسب و کار”

شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان برگزار می کند:

دوره آموزشی “تهیه مدل کسب و کار”

  • آشنایی با بوم مدل کسب و کار
  • ضرورت طراحی مدل کسب و کار
  • آشنایی با ۹جزء سازنده بوم مدل کسب و کار
  • توضیح درباره چگونگی جمع آوری اطلاعات هر یک از اجزاء
  • تمرین طراحی بوم کسب و کار

مدرس: مهندس مسعود افضلی

مدیر منطقه ای توسعه کسب و کار اسنپ

مدرس و مشاور کسب و کار

زمان:پنجشنبه ۲۰ تیرماه۹۸

ساعت ۸ الی ۱۶