رزرو آنلاین مشاوره

قوانین و مقررات:

  • در حال حاضر بخاطر شرایط مربوط به اپیدمی کرونا جلسات مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی و به ندرت ارائه می‌گردد. لذا قبل از رزرو و پرداخت هزینه حتما با دفتر شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان تماس حاصل فرمایید.
  • برای رزرو نوبت مشاوره حضوری باید حداقل از ۲۴ ساعت قبل اقدام به رزرو نوبت شود.
  • در صورت انصراف از جلسه مشاوره، هزینه پرداخت شده در صورت اعلام انصراف از سوی مشاوره گیرنده تا روز قبل از جلسه و در ساعات اداری قابل استرداد است و در غیر این صورت هزینه مسترد نخواهد شد.
  • زمان شروع و پایان جلسه مشاوره راس ساعت اعلام شده خواهد بود و در صورت تاخیر مشاوره گیرنده، امکان تمدید وجود ندارد.
  • مشاوره گیرنده موظف است قبل و بعد از جلسه مشاوره فرم های مربوطه را از مسئول هماهنگی دریافت، تکمیل و تحویل نماید.
  • چنانچه بنا به دلایل غیر مترقبه روز رزرو مشاوره تعطیل رسمی اعلام گردد، شبکه پژوهش و فناوری با هماهنگی مشاوره گیرنده تاریخ دیگری را اعلام خواهد نمود.
  • برای رزرو نوبت مشاوره آنلاین باید حداقل از ۲۴ ساعت قبل اقدام به رزرو نوبت شود.
  • در صورتی که اختلالی در اینترنت و برقراری ارتباط ایجاد شود( چنانچه ایراد از سمت مشاوره گیرنده باشد) شبکه پژوهش و فناوری و مشاور تعهدی به تمدید زمان مشاوره ندارند.
  • در صورت انصراف از جلسه مشاوره، هزینه پرداخت شده در صورت اعلام انصراف از سوی مشاوره گیرنده تا روز قبل از جلسه و در ساعات اداری، قابل استرداد است و در غیر این صورت هزینه مسترد نخواهد شد.
  • زمان شروع و پایان جلسه مشاوره راس ساعت اعلام شده خواهد بود و در صورت تاخیر مشاوره گیرنده، امکان تمدید وجود ندارد.
  • مشاوره گیرنده موظف است قبل و بعد از جلسه مشاوره فرم های مربوطه را از مسئول هماهنگی دریافت، تکمیل و تحویل نماید.
  • چنانچه بنا به دلایل غیر مترقبه روز رزرو مشاوره تعطیل رسمی اعلام گردد و یا اینترنت ملی دچار اختلال شود، شبکه پژوهش و فناوری با هماهنگی مشاوره گیرنده تاریخ دیگری را اعلام خواهد نمود.
  • برای رزرو نوبت مشاوره تلفنی باید حداقل از ۲۴ ساعت قبل اقدام به رزرو نوبت شود.
  • در صورتی که اختلالی در تماس و برقراری ارتباط ایجاد شود( چنانچه ایراد از سمت مشاوره گیرنده باشد) شبکه پژوهش و فناوری و مشاور تعهدی به تمدید زمان مشاوره ندارند.
  • در صورت انصراف از جلسه مشاوره، هزینه پرداخت شده در صورت اعلام انصراف از سوی مشاوره گیرنده تا روز قبل از جلسه و در ساعات اداری، قابل استرداد است و در غیر این صورت هزینه مسترد نخواهد شد.
  • زمان شروع و پایان جلسه مشاوره راس ساعت اعلام شده خواهد بود و در صورت تاخیر مشاوره گیرنده، امکان تمدید وجود ندارد.
  • مشاوره گیرنده موظف است قبل و بعد از جلسه مشاوره فرم های مربوطه را از مسئول هماهنگی دریافت، تکمیل و تحویل نماید.
  • در صورت قطع ارتباط حین مشاوره از سوی مشاوره گیرنده، زمان از دست رفته قابل اضافه شدن نمی‌باشد.
  • چنانچه بنا به دلایل غیر مترقبه روز رزرو مشاوره تعطیل رسمی اعلام گردد، شبکه پژوهش و فناوری با هماهنگی مشاوره گیرنده تاریخ دیگری را اعلام خواهد نمود.
 • بارگذاری...
  هشدار: رزرو نوبت به منزله قبول قوانین و مقرارت مندرج در بالای صفحه می باشد.