سامانه آموزش و مشاوره آنلاین شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان

سامانه مشاوره و آموزش آنلاین در شبکه پژوهش و فناروی استان اصفهان راه اندازی شد. در این سامانه میتوان علاوه بر ثبت نام و رزرو آنلاین ساعات مشاوره و یا دوره‌های آموزشی، بصورت تصویری از خدمات مشاوره و آموزش بهرمند شد. آدرس وب سایت شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان www.irtnportal.org