سخنرانی مدیر عامل شبکه پژوهش در اصفهان شهر کارآفرینی

سخنرانی حمید رضا فاتحی مدیر شبکه پژوهش فناوری استاد اصفهان

شبکه پژوهش و فناوری محلی است برای ایجاد شبکه سازی وnetworking بین بخش هایی از حوزه کارآفرینی استان اصفهان از جمله شرکت های دانش بنیان ،شرکت های فناور ، مراکز علمی پژوهشی و صنایع استان ،برای این هدفی که دنبال دارد یک تعدادی ابزار هست که ما پیش میگیریم از جمله بازدید های صنعتی داریم که روی مباحث و مسئله های مشخص توی صنعت برنامه ریزی می شوند .تیم ها و شرکت های فناوری که در آن حوزه هستند دعوت میشوند به طور دقیق محل را بازدید میکنند ،چالش را بررسی میکنند و نتیجه و پاسخ خود را به صورت خدمات یا محصولاتی که دارند ارایه میکنند .یکی دیگر از بحث هایی که ما پیش میگیریم مشاوره های تخصصی هست برای شرکت های دانش بنیان که تو حوزه های مختلف که میتواند کمک کند از مشاوره ها استفاده میکنند .بحث های توانمند سازی مدیران و شرکت های دانش بنیان را داریم که به صورت جدی پیگیری میکنیم ،از جمله بحث های آموزشی ،استاندارد سازی و مباحث دیگر در شبکه پژوهش استان اصفهان پیگیری میشود .یکی دیگر از موضوعاتی که شبکه پژوهش استان اصفهان به صورت جدی پیگیری میکند همایش پژوهش و فناوری استان اصفهان میباشد که هفت دوره این همایش برگزار شده در حوزه های مختلفی که اکوسیستم اصفهان نیاز دارد قبل از آن بررسی میشود در آن حوزه همایش برگزار میشود همایش ها کاملا کاربردی هست و صنایع مختلف از افراد مرتبط به آن حوزه دعوت میشود و همایش ها به صورت کاربردی برگزار میشوند .
ما دو برنامه خیلی جدی را دنبال میکنیم و هم اکنون هم داریم انجام میدهیم یکی از آنها بحث مشاوره است یکی از المان هایی که در هر اکوسیستم نیاز است .ما در شبکه پژوهش و فناوری یک تعداد مشاوران نوین داریم که میتوانند افراد و شرکت ها مراجعه کنند و از اطلاعات و کمک های آنها استفاده کنند و ما در نظر داریم بحث مشاوره را به صورت جدی گسترش بدهیم .همچنان که باشگاه مدیران و مشاوران با همت اتاق بازرگانی استان اصفهان در خود اصفهان با بیش از ۲۰ حوزه تخصصی برگزار میشود .در خود شبکه پژوهش فناوری هم این قضیه را به صورت گسترده میخواهیم پیش ببریم .
یک بحث دیگر بحث توانمند سازی مدیران شرکت های دانش بنیان است ، در حدود ۱۰ حوزه مختلف آموزشی ،استاندارد سازی ،بازرگانی و پایه ای شرکت ها ما کار میکنیم و با صندوق نو آوری شکوفایی صحبت هایی داشتیم که بتوانیم از طرف آن ها حمایت هایی بگیریم و این قضیه را به صورت جدی پیگیری کنیم .
اکوسیستم کارآفرینی اصفهان در این چند سال اخیر کارهای زیادی رویش انجام شده و بزرگترین ایراد نبود این فرهنگ بین عامه مردم است برای بحث استفاده از محصولات داخلی ،دانش بنیان و محصولات فناور .این شاید یک نقطه ضعفی است ، نبود بستر های لازم برای سرمایه گزاری در این حوزه یک نقطه ضعف دیگر است .
اگر بخواهیم چیزی را حذف کنیم شاید همین بحث بانکی و سرمایه گزاری خطر پذیر وجود ندارد و سرمایه گزاری مطمئن برای بانک ها است ،این ها را باید حذف کنیم و عامل خطر ناکی است که در کشور ما وجود دارد .و نکته ای که فکر میکنم کمتر به آن توجه شده باشه هر اکو سیستمی یک سری المان دارد ولی لزوما همه ی المان های یک اکو سیستم خوب برای همه موقعیت های فرهنگ های جغرافیایی اجتماعی لزوما شاید کارساز نباشد .کمتر به این نکته توجه میکنیم در شهر اصفهان شاید همه المان ها نیاز نباشد و باید ارزیابی شود که شاید کمتر ارگان یا سازمان ها ی یهستند که این نکته را در نظر گرفته اند .