سمپوزیوم بررسی عملیاتی اکوسیستم های کارآفرینی بین المللی

معرفی رویداد:

در تاریخ ۷ در ماه ۱۳۹۶ در محل شهرداری اصفهان، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۱ صبح، سمپوزیوم بررسی عملیاتی اکوسیستم های کارآفرینی بین المللی توسط موسسه بین المللی توسعه دانش فردای ایرانیان، در سالن همایش های کتابخانه مرکزی اصفهان برگزار شد. این رویداد که با سخنرانی شهردار اصفهان آغاز شد، با سخنرانی دکتر کوروش خسروی، محمدرضا بحرینیان، شهریار شهابی، حسین اخلاق پور، شوان صدر قاضی و محمد علی آهی ادامه پیدا کرد و یک ساعت آخر آن نیز به پرسش و پاسخ از سخنرانان گذشت. تمامی سخنرانی ها پیرامون تعریف اکوسیستم کارآفرینی و اجزای آن، معرفی اکوسیستم های کارآفرینی موفق در سراسر دنیا و بحث در رابطه با نیاز های اکوسیستم کارآفرینی اصفهان برای رشد بود.

محتوای نشست:

بررسی جایگاه، ابعاد و خروجی های اکوسیستم های کارآفرینی منتخب

تحلیل ساختاری اکوسیستم های کارآفرینی

آسیب شناسی حباب کارآفرینی و کسب و کار های نوپا در ایران و دیگر اکوسیستم های جهان

استراتژی های کلان اکوسیستم های پیشرو

کارآفرینی اجتماعی و علل ضرورت آن

بررسی تطبیقی (Comparative study) اکوسیستم کارآفرینی ایران و اکوسیستم های بین المللی

استراتژی های کسب و کار های سنتی و خانوادگی در مواجه با الگو های جدید کارآفرینی

تجربیات و مشاهدات مستقیم سخنرانان از هر یک از این اکوسیستم ها

مخاطبین:

مخاطبین این رویداد، طیفی شامل شهردار محترم اصفهان، شهرداران مناطق اصفهان، برخی از اعضای محترم شورای اسلامی شهر اصفهان، معاونین شهرداری ها و استانداری، مدیران کل شهرداری ها و استانداری، روسای دانشگاه ها، پژوهشکده ها، مراکز ارتباط با صنعت دانشگاه ها، پارک های علمی و فناوری استان، مدیران شتاب دهنده ها و مراکز رشد کارآفرینی استان، ونچر کپیتال ها، فرشتگان سرمایه گذار، صندوق های سرمایه گذاری و حمایتی کارآفرینی، استادان دانشگاه های استان، روسای محیط های کاری مشترک، روسای نظامی و انتظامی، قانون گذاری و نظارتی شهر و استان و …… را تشکیل داد.