فراخوان دریافت پروپوزال شرکت ها توسط شرکت پالایش نفت جی

فراخوان دریافت پروپوزال شرکت ها در زمینه طراحی و ساخت

 

با توجه به مذاکرات صورت پذیرفته توسط شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان با شرکت پالایش نفت جی در راستای گسترش فعالیت های پژوهشی و توسعه ای الویت های اجرایی و مسایل شرکت پالایش نفت جی، شرکت ها می توانند پروپوزال خود را در زمینه طراحی و ساخت تا تاریخ ۹۷/۱۱/۳۰ ارسال فرمایند.