فراخوان رویداد حل چالش های صنعتی “ایران ایدکس”

شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان برگزار می کند:

شناسایی ایده های مبتنی بر چالش های صنعتی

رویداد ایران ایدکس در خصوص حل مسائل فناورانه صنایع کشور با استفاده از ایده های خلاقانه و نوآورانه می باشد.

ایجاد کسب و کارهای نوپا بر اساس ارائه راه حل های نو و مبتنی بر رفع چالش های واقعی صنعت از اهداف دیگر رویداد مذکور در گام بعدی می باشد. در این رویداد صنایع و شرکت ها می توانند چالش های مربوطه را ارائه نمایند و مناسب ترین راه حل های فناورانه را برای غلبه بر مشکلات فناورانه خود بیابند.

شرکت کنندگان و ایده دهندگان برای رفع این چالش ها در این رویداد پژوهشگران، شرکت های خلاق و فناور(دانش بنیان و یا غیر)، دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در داخل و خارج از کشور می توانند باشند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و شناسایی چالش ها به لینک زیر مراجعه فرمایید:

مشاهده چالش ها