معرفی اعضای جدید هیئت مدیره شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان

معرفی اعضای هیئت مدیره جدید شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان

اعضای اصلی هیئت مدیره:

 • خانم سودابه آقابابایی به نمایندگی از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
 • آقای حسین فخاری به نمایندگی از شهرک علمی و تحقیقاتی
 • آقای نادر فتحیان پور به نمایندگی از دانشگاه صنعتی اصفهان
 • آقای آرش شاهین به نمایندگی از دانشگاه اصفهان
 • آقای حمیدرضا قلمکاری به نمایندگی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
 • آقای شهرام عباسی به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه
 • آقای مهدی شیخ سجادیه به نمایندگی از شرکت سرمایه گزاری عتیق نقش جهان
 • آقای فرید نجات بخش آزادانی به نمایندگی از شرکت بهیار صنعت سپاهان
 • آقای امیرعلی شریفیان به نمایندگی از شرکت فن آفرینی آلتون
 • آقای محمدرضا بحرینیان به نمایندگی از شرکت توسعه کسب و کار آوان ایرانیان
 • آقای سید حمیدرضا فاتحی به نمایندگی از شرکت تدبیر مهر فرداد

 

اعضای علی البدل هیئت مدیره:

 • آقای حامد جزی به نمایندگی از شرکت معیار گستر نقش جهان
 • آقای ایمان آذربایجانی به نمایندگی از شرکت آریان تجارت ماندگار

بازرس اصلی:

 • آقای سید الیاس فرد موسوی به نمایندگی از شرکت صنایع الکترونیک اصفهان

بازرس علی البدل:

 • آقای احسان رستمی به نمایندگی از شرکت مشاورین مدرن طرح توانا