معرفی شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان

شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان در سال ۱۳۸۳ به عنوان نخستین مؤسسه غیرانتفاعی پژوهش و فناوری کشور با هدف شناخت و شبکه کردن شرکت های پژوهشگر و فناور، شرکت های دانش بنیان و مراکز تحقیق و توسعه صنایع با یکدیگر و با همکاری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان راه اندازی گردید.
شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان با عضویت در مجامع و انجمن های بالادستی پژوهش و فناوری در استان اصفهان نقش موثری در تصمیم سازی های مرتبط با تحقیق و پژوهش در عرصه تولید و صنعت داشته است. پاره ای از این عضویت ها به شرح زیر می باشد :

  • عضو ستاد پژوهش استان اصفهان
  • عضو کمیته های علمی و اجرایی هفته پژوهش استان اصفهان
  • عضو کمیته علمی جشنواره علم تا عمل
  • عضو شورای راهبردی پژوهش و فناوری استان اصفهان
  • عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
  • عضو کمیسیون آموزش،پژوهش و توانمندسازی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان
  • عضو کمسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان
  • عضو هیئت مدیره صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان
  • رئیس کمیته کسب و کار دانش بنیان اتاق بازرگانی اصفهان

این شبکه با به عضویت درآوردن بیش از یکصد و هشتاد شرکت از مجموعه های بزرگی همچون ذوب آهن اصفهان، شرکت پالایش نفت اصفهان، شرکت فولاد مبارکه، پتروشیمی اصفهان، شرکت ملی پلی اکریل ایران و نیز شرکت های دانش بنیان و پژوهشگر و فناور تلاش نموده تا با استفاده از مدل های تجربه شده و به مدد امکانات سخت افزاری و نرم افزاری موجود رسالت اصلی خود را که همانا ایجاد ارتباط موثر و هم افزایی بین این مراکز می باشد، تحقق بخشد.
شبکه پژوهش و فناوری با شناخت خلاء های موجود در صنایع و نیاز آنها و تعامل با شرکت های دانش بنیان در ظرف نمودن این نیازها اقدام و نیاز کشور را از واردات تکنولوژی و محصولات وابسته برطرف کرده و با توانایی نیروهای متعهد داخلی به تولید، انتشار و استفاده از دانش می پردازد.