پانزدهمین کنفرانس ملی روز مهندس ۸ اسفند ۹۷

پانزدهمین کنفرانس ملی روز مهندس به همکاری شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان

همراه با برگزاری مراسم ملی بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی، روز مهندس و تجلیل از سازمان ها، پیشکسوتان و مهندسین برگزیده

چهارشنبه ۸ اسفند ۹۷

اصفهان – سالن همایش های سیتی سنتر