انعقاد تفاهم نامه همکاری بین شرکت گاز استان اصفهان و شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان

در راستای استفاده مطلوب از ظرفیت ها و توانمندی های علمی، پژوهشی، آموزشی موجود در شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان و شرکت گاز استان اصفهان تفاهم نامه همکاری بین آقای مهندس سید مصطفی علوی به عنوان مدیرعامل با شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان به نمایندگی آقای مهندس حمیدرضا فاتحی به عنوان مدیر اجرایی در حوزه پژوهش و فناوری منعقد گردید.

بر اساس این توافقنامه یک همکاری نظام یافته میان شبکه پژوهش و فناوری و شرکت گاز استان اصفهان جهت توسعه همکاری های پژوهش و فناوری برقرار شد.

شرکت گاز قصد دارد در راستای حمایت از پژوهش، توسعه تکنولوژی و فناوری، ارتقای سطح علم و دانش، الگو برداری از صنایع موفق در سطح استان اصفهان و همچنین تعامل با شرکت ها و موسسات دانش بنیان از امکانات و ظرفیت های موجود در شبکه اعم از برگزاری همایشهای سالیانه، دوره های آموزشی، بازدیدهای صنعتی و تور های علمی، سمینارهای پژوهشی استفاده نماید.

مفاد تفاهم نامه میان شرکت گاز و شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان

  • برگزاری دوره های علمی، پژوهشی در حوزه های مختلف فنی، مدیریتی، علمی و صنعتی
  • برگزاری جلسات ماهیانه با عنوان باشگاه دانش و فناوری با حضور مدیران، پژوهشگران و کارشناسان صنعت و دانشگاه و حضور نمایندگان شرکت گاز
  • برگزاری یک بازدید صنعتی در هر ماه
  • اتخاذ تدابیر لازم جهت حضور نمایندگان شرکت گاز از امور پژوهش، واحدهای آموزش و روابط عمومی در کمیته علمی و اجرایی همایش سالیانه شبکه پژوهش و فناوری
  • حمایت از طرح ها و فعالیت های علمی و پژوهشی شبکه پژوهش و فناوری