انعقاد تفاهم نامه همکاری بین موسسه بین المللی توسعه دانش فردای ایرانیان و شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان

تفاهم نامه همکاری بین شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان و موسسه بین المللی توسعه دانش فردای ایرانیان به منظور افزایش همکاری های مشترک بین دو طرف منعقد شد.

زمینه های همکاری دو طرف

از مفاد این تفاهم نامه میتوان به:

  • همکاری در برگزاری سمینار، کلاس یا سخنرانی های آموزشی و نشست های تخصصی
  • همکاری در جهات اعطای تسهیلات حمایت از انجام سخنرانی
  • برگزاری کارگاه های تخصصی به متخصصان ایرانی غیر مقیم در ایران به عنوان پایگاه سامانه همکاری با متخصصان و دانشمندان برجسته ایرانی غیر مقیم بنیاد ملی نخبگان

اشاره کرد.

گفتنی است این تفاهم نامه به امضای آقای مهندس حمیدرضا فاتحی مدیر اجرایی شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان و آقای سیاوش خالدان مدیرعامل موسسه بین المللی توسعه دانش فردای ایرانیان رسید.