انعقاد تفاهم نامه همکاری بین جهاد دانشگاهی واحد اصفهان و شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان

تفاهم نامه همکاری بین جهاد دانشگاهی واحد اصفهان و شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان به منظور توسعه همکاری های مشترک در زمینه برقراری و تقویت ارتباط دو طرف و همچنین میان صاحبان ایده و طرح و متقاضیان فناوری و صاحبان سرمایه در حوزه اشتغال و کارآفرینی منعقد شد.

زمینه های همکاری میان دو طرف

همکاری شعبه تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی واحد اصفهان با شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان در زمینه:

  • تبادل اطلاعات مربوط به محصولات با فناوری پیشرفته (تجاری سازی ایده ها)
  • همکاری و مشارکت در تکمیل بانک اطلاعات متخصصین مرتبط با حوزه صنعت و فناوری
  • زمینه سازی توسعه و تقویت ارتباطات و تبادل دانش
  • اجرای پروژه های تحقیقاتی مورد نیاز در زمینه فناوری های نو و بین رشته ای
  • همکاری در اجرای پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

از جمله عناوین اصلی این تفاهم نامه به حساب می آیند.

گفتنی است این تفاهمنامه به امضای محمود مراثی (رییس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان) و مهندس حمیدرضا فاتحی (مدیر اجرایی شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان) رسیده است.