انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان و شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان

در نشست مشترک هیأت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) به نمایندگی جناب آقای مجید طغیانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان به نمایندگی آقای مهندس حمیدرضا فاتحی مدیر محترم اجرایی شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان، دو طرف با معرفی توانمندی ها و ظرفیت های آموزشی و تحقیقاتی  خود، توافقاتی را در قالب تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه و شبکه پژوهش و فناوری به امضا رساندند.

زمینه های همکاری بین دانشگاه و شبکه پژوهش و فناوری

 • مشارکت در برگزاری و بازاریابی دوره های آموزشی، سمینارها و همایش های تخصصی
 • بازاریابی جهت ارایه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی مورد نیاز صنایع استان
 • استفاده بهتر از امکانات شامل فضا و تجهیزات آموزشی و سرمایه های معنوی طرفین
 • تالیف و نشر کتب و نشریات علمی و پژوهشی
 • نیازسنجی و معرفی دانشجویان جهت حضور در دوره های آموزشی مهارت افزایی و یا کارورزی و کارآموزی
 • انجام پروژه های پژوهشی با استفاده از ظرفیت های موجود
 • بازاریابی و تجاری سازی طرح های پژوهشی و ارایه ایده های ارایه شده
 • ارایه خدمات مشاوره ای مورد نیاز در مرکز رشد دانشگاه از جمله خدمات مشاور مالی و مالیاتی و بازاریابی
 • برگزاری و اطلاع رسانی بازدید های علمی و تورهای صنعتی به اعضا هیات علمی، دانشجویان و مدیران شرکت های دانش بنیان
 • استفاده از امکانات رفاهی و آموزشی دانشگاه برای برگزاری تورهای فوق الذکر
 • بازاریابی از طریق وب سایت شبکه پژوهش