انعقاد تفاهم نامه همکاری بین شهرداری اصفهان و شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان

تفاهم نامه همکاری بین شهرداری اصفهان و شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان به منظور توسعه همکاری های مشترک در زمینه برقراری و تقویت ارتباط دو طرف و همچنین میان صاحبان ایده و طرح و متقاضیان فناوری و صاحبان سرمایه در حوزه اشتغال و کارآفرینی منعقد شد.

زمینه های همکاری شبکه پژوهش و فناوری با شهرداری اصفهان

همکاری شهرداری اصفهان با شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان در زمینه:

  • همکاری در برگزاری دوره های آموزشی، سمینارها و همایش های تخصصی و رویدادهای علمی پژوهشی
  • شکل گیری اتاق فکرهای مورد نیاز شهرداری
  • استفاده از امکانات (فضا و تجهیزات آموزشی) متقابل
  • همکاری در زمینه تعریف مهندسی نیازهای پژوهشی شهرداری و تشکل
  • راه اندازی و فعال نمودن تیم مشترک تحقیق و توسعه به منظور تامین نیازهای موجود
  • تبادل آمار و اطلاعات از طریق پایگاه های اطلاعاتی مربوط
  • برگزاری جلسات مشترک در موضوعات مختلف
  • تبادل تجربه و استفاده از زیرساخت های فنی و تجهیزاتی
  • مشارکت در بازاریابی و تجاری سازی طرح های پژوهشی و ایده های ارایه شده

از جمله عناوین اصلی این تفاهم نامه به حساب می آیند.

گفتنی است این تفاهم نامه به امضای معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان (آقای دکتر بهروز ارباب شیرانی) مدیر اجرایی شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان (آقای مهندس حمیدرضا فاتحی) رسیده است.