گفتگو با مهندس حمیدرضا فاتحی در نشریه اتاق بازرگانی

فضای کسب و کار در شرایط ناپایدار اقتصادی

مهندس حمیدرضا فاتحی در نشریه اتاق بازرگانی استان اصفهان در خصوص فضای کسب و کار در شرایط ناپایدار اقتصادی بیان کرد: فضای کسب و کار به آن دسته از عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاه های اقتصادی گفته می شود که مدیران بنگاه ها نمی توانند آن را تغییر داده یا بهبود بخشند و شرایط ناپایدار اقتصادی فضای کسب و کار را برای مؤسسات و بنگاه های کوچک و بزرگ اقتصادی پیچیده، پرتلاطم و ناپایدار نموده است که مسأله تغییر مسیر در شرایط ناپایدار اقتصادی به سمت تصمیمات درست و راهکارهای صحیح، می تواند سازمان ها را در وضعیت مناسب نگه دارد و همچنین بیان داشت: اخبار منفی و ضد و نقیض، بدبینی های بسیار و بی ثباتی، باعث تغییر نگرش و ناامیدی فعالان اقتصادی می گردد و آنها را نسبت به تمرکز بر کسب و کار تحت تأثیر قرار داده، مسائلی همچون عدم تمرکز بر کسب و کار، بی انگیزه شدن در تولید و کیفیت و بازاریابی مناسب را ایجاد می نماید. این عوامل می تواند بنگاه اقتصادی را به سمت توقف تولید و تعطیلی سوق دهد؛ ولی در سمت مقابل، تغییر وضعیت با نگرش و باور منطقی و استفاده از راهکارهای صحیح و تصمیم گیری درست می تواند سازمان را به سمت تداوم و توسعه کسب وکار رهنمون سازد.

مهندس حمیدرضا فاتحی در ادامه تصریح کرد در شرایط ناپایدار، کوچک ترین اشتباه استراتژیک می تواند علت سریع ورشکسته شدن یک بنگاه اقتصادی باشد و در ادامه استراتژی های مناسبی را برای تغییر شرایط کسب وکار و موقعیت اقتصادی آسیب پذیر بیان کردند که در گزارشی کوتاه در زیر آورده شده است.

استراتژی های  تغییر شرایط کسب وکار و موقعیت اقتصادی آسیب پذیر:

مدیریت خلاقیت و نوآوری

یکی از راهکارها و پیشنهادهایی که توجه به آن توسط مدیران و فعالان اقتصادی می تواند راهگشای سازمان ها باشد، مدیریت خلاقیت و نوآوری و استفاده از ابزارهای فناوری و نوآوری است: برای بیش تر کسب وکارها، توانایی پایش، شناسایی و تسلط بر فناوری ها و توانمندی های فناورانه، امری ضروری است. فناوری و نوآوری در ترکیب با سرمایه و استعدادهای انسانی می تواند در شرایط بحران های اقتصادی به مثابه موتور رشد و توسعه عمل نماید. برندگان نهایی آنهایی خواهند بود که بتوانند هرچه بیش تر با ابزارهای فناوری و نوآوری راه هایی برای افزایش بهره وری و توان رقابتی بیابند. مدیران نمی توانند خلاقیت را سفارش دهند؛ بلکه باید محیطی برای رشد و بروز خلاقیت فراهم سازند. نخستین گام مهم و اساسی به سوی نوآوری، باز بودن یک سازمان در برابر ایده ها و مفاهیم جدید است. به طور کلی، ایجاد و توسعه محیطی که پرورش دهنده خلاقیت و نوآوری باشد، گام مهمی در تضمین بقای بلندمدت سازمان ها در شرایط کاری ناپایدار است.

کسب رضایت مشتری با فناوری های نوین

کسب وکارها همواه باید بر اهداف محورى «واقعى » خود و نحوه جذب رضایت مشترى تمرکز کنند و براى دستیابى به این هدف، یک سازمان هرگز نباید تنها به کی محصول یا فناورى معین پایبند باشد. برعکس، سازمان باید براى تضمین ادامه حیات در کسب و کار محورى اش، خواهان جذب و به کارگیرى فناورى هاى نوین باشد. فضاى رقابتى نوین تحت تأثیر تحولات فناورى و جهانى شدن مؤسسات و سازمان هاست. این امر به نوبه خود سازمان هاى امروزى را به سوى وضعیت فوق رقابتى با تأ یکد خاص بر قیمت، یکفیت محصول، رضایت مشترى و نیز تمرکز فزاینده بر نوآورى هم در محصول و هم در فرایندهاى فناورانه سوق مى دهد. سازمان ها و مؤسسات باید به حوزه هاى فناورانه اى که مى تواند بر شرایط کسب و کار آنها تأثیر بگذارد، توجه خاص و دقیقى داشته باشند. عدم انجام این کار مى تواند به معناى مرگ مؤسسه باشد. در نتیجه، ایجاد شرایط و محیطى که بتواند خلاقیت و نوآورى را تشویق و حمایت کند، گامى بلند در تضمین بقاى بلندمدت مؤسسه خواهد بود.

قدرت مشاوره را نادیده نگیریم

استفاده از مشاور و مشاوره، به عنوان یکی از اصلی ترین اجزای کسب و کار است. مشاوره به معنی همکاری کردن، اخذ رأی و نظر تخصصی دیگران برای انجام کاری، حل مسأله ای، پیشگیری از
وقوع حالتی خارج از کنترل و همچنین، کنترل شرایط جاری است. اگر مشاوره را به صورت بسته کامل درنظر بگیریم، در نگاهی کلی شامل فرایندهای مختلفی نظیر مصاحبه کردن، ارزیابی، اجرای
آزمون های مرتبط، تدوین راهکار و راهبرد، تحلیل شرایط فعلی و آتی، ارائه راهنمایی و درنهایت، شتافتن برای یاری رساندن است. نیاز به مشاور در تصور عوام، زمانی مطرح می شود که فرد یا سازمان دچار مسأله یا بحرانی شوند؛ درحالی که متدولوژی بهره گیری از مشاور، فرایندی دائمی است که در شرایط مطلوب نیز، نیاز به آن احساس می شود تا سازمان یا فرد، انحراف از معیارهای استاندارد نداشته باشند و به اصطلاح عامیانه همواره کالیبره حرکت کنند. مشاوره رابطه ای است بین دو فرد که در آن، یکی می کوشد دیگری را درک و در حل مسائل سازگاری و انطباقی به او کمک کند. امروزه بحث مشاوره در حوزه های مختلفی، همچون: کسب وکار، علوم انسانی، فنی، متدولوژی تولید، خانواده، تحصیل و … به امری بدیهی و الزامی تبدیل شده است. مشاوران نگاهی سیستمی از خارج به داخل داشته و به مسائل از زاویه دیگری می نگرند که صاحبان مشاغل و یا افراد دارای مسأله به سبب مشغله فکری، ذهنی و همچنین، درگیری با عناصر اصلی مسأله، به درستی نمی توانند مشاهدات لازم را داشته باشند و درنتیجه، تشخیص و تفکیک لازم را اعمال نمایند. پرواضح است که مشاوران موفق، ترکیبی از دانش، تخصص، تجربه کاری و اطلاعات جانبی خویش را به کار می گیرند تا نه تنها به روشی علمی؛ بلکه با متدی عملی و اجرایی مسأله را حل و یا از بروز مسائل آتی در سازمان جلوگیری نمایند. امروزه حرفه مشاوره در کشورهای اروپایی به اوج شکوفایی خود رسیده است؛ به نحوی که هر سازمان یک مشاور ارشد و حداقل چندین مشاور تخصصی در حوزه هایی، همچون: مالی، اداری، تولید، بازرگانی، بازاریابی، برند و حتی مسائل حقوقی و روابط کار و کارفرمایی دارد. نکته قابل تأمل دیگری که باعث رقابت بسیار شدید در میان
شغل های متفاوت شده، افزایش جمعیت در این سال ها و روی آوردن شرکت ها به کارهای تکراری است که موجب شده کیفیت عرضه خدمات و محصولات برای کاهش قیمت بسیار پایین بیاید.
کاهش کیفیت محصولات و خدمات نیز تأثیر معکوسی در خرید مردم دارد. در کسب و کارها میزان رقبا زیاد است و سازمان ها به صورت مداوم در چالش با رقبای کاری خود هستند تا بتوانند شرایط جدیدی را به وجود آورند و شرایط کنونی محصول، تولیدات و خدمات را آنالیز و بازبینی کنند.

آنها باید با هدف ایجاد موقعیت جدید و برای رسیدن به این شرایط، با ارائه محصولات و خدمات جدید، گوی سبقت را از رقبای کاری خود بربایند و یا برای محصول خود ارزش افزوده ایجاد کنند تا در جایگاه جدید به فعالیت مطلوب خود بپردازند. لازمه رسیدن به این اهداف، آنالیز و بررسی کسب و کار در حیطه وظایف مشاوران سازمانی است که با روش های مختلف، سعی در تجزیه و تحلیل
بازار هدف و مخاطبان خود دارند. در کل، همه شرکت ها برای حل مشکلات کاری خود توان بازبینی،
فکر کردن، تصمیم گیری و تغییر رفتار خود را دارند؛ اما امکان دارد در این راه اشتباه کنند و یا زمان زیادی را صرف تغییرات کنند؛ در صورتی که یک مشاوره می تواند به افراد و شرکت ها کمک کند
تا بتوانند خوب فکر و تصمیم گیری کنند، به بهترین شکل عمل کنند، به فرایند تغییر و تحول کاری سرعت دهند، از ابطال نیروی انسانی و سازمانی جلوگیری کنند و در مرحله نهایی، قدرت پیش
بینی، ارزشیابی و بهبود تغییرات رفتاری را بالا ببرند.

مدیر اجرایی شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان در سخنان پایانی خود به اقداماتی که دولت در جهت ثبات و پایداری اقتصادی می تواند انجام دهد اشاره کرد و گفت کارشناسان اقتصادی بر این باورند که جذب سرمایه های داخلی و خارجی، پیگیری بسیاری از الزامات رشد اقتصادی مانند ثبات اقتصاد کلان، افزایش رقابت و شفافیت در اقتصاد، بهبود محیط کسب وکار، اصلاح سیاست های ارزی، حمایت و شناسایی مزیت ها و بخش های پیشران رشد، کاهش نرخ سود بانکی، معافیت مالیاتی و بیمه تأمین اجتماعی و … از اقداماتی است که دولت می تواند برای پایداری اقتصاد انجام دهد.

لینک دانلود کامل نشریه:

نشریه ۹۱