بیست و ششمین باشگاه مدیران و مشاوران ۴ دی ماه ۹۷ برگزار شد.

بیست و ششمین دوره باشگاه مدیران و مشاوران استان اصفهان

 

بیست و ششمین دوره باشگاه مدیران و مشاوران استان اصفهان ۴ دی ماه ۹۷ با حضور ۲۸ مشاور توانمند در حوزه های کاری مختلف در لابی اتاق بازرگانی استان اصفهان برگزار شد.