تست استعدادیابی و توان افزایی Sharif STAR

طرح استعدادیابی و توان افزایی Sharif STAR

 

نام دانشگاه صنعتی شریف همواره با استعداد، علم و پیشرفت گره خورده است. دنیای امروز با سرعتی فراتر از تصور در حال پیشرفت و تغییر است. در این بین ما، در راستای رسالت اجتماعی خود بیکار ننشسته ایم و با تمام توان در راستای پیشرفت همه جانبه کشورمان حرکت می کنیم.

دانشگاه صنعتی شریف قصد دارد با برگزاری آزمونی بزرگ و معتبر، توانمندی ها و شایستگی های فردی مورد نیاز برای موفقیت در دنیای بسیار متفاوت ۱۰ تا ۲۰ سال آینده را ارزیابی کرده و بر روی نوجوانان و جوانانی که بیشترین شانس تبدیل شدن به افراد تاثیرگذار اقتصادی و اجتماعی در آینده این مرز و بوم را دارند، سرمایه گذاری آموزشی-پرورشی-تربیتی نمایند.

تست شریف استار با همکاری تعدادی از معتبرترین صاحبنظران و مراکز علمی بین المللی طراحی شده و با همکاری دانشگاه ها و مدارس برگزیده در سراسر کشور برای دختران و پسران ۱۳ تا ۲۳ سال مستقل از رشته تحصیلی در حال برگزاری است.

شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان به عنوان نماینده دانشگاه صنعتی شریف در اصفهان همکار در برگزاری این رویداد بزرگ Sharif STAR می باشد.

اهداف برگزاری تست شریف استار

  • آشنا نمودن افراد با ویژگی ها و توانمندی های شخصی ای که برای موفقیت در دنیای آینده نیاز دارند
  • شناسایی مستعدترین افراد شرکت کننده و آموزش و سرمایه گذاری بر روی ایشان به جهت تربیت افراد شاخص و تاثیرگذار اقتصادی و کارآفرینی در دنیای ۱۵ تا ۲۰ سال آینده
  • انتقال تکنولوژی سنجی ها و ابزارهای دقیق ارزیابی، سنجش و توسعه انسانی جوانان به داخل کشور و بومی سازی و ایرانیزه کردن آن

امیدواریم در خلق و ظهور افراد برجسته و کارآفرینان موفق نسل های آینده سهم قابل توجهی داشته باشیم.

توجه: زمان برگزاری آزمون ۱۰ اسفند بوده و جهت دریافت کد تخفیف تا قبل از برگزاری آزمون با شماره های شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان (۰۳۱۳۳۸۶۵۳۵۵ داخلی۱۱۷۰) تماس حاصل فرمایید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

لینک کامل خبر