راهنمای ثبت نام برای رزرو غرفه و شرکت در چهاردهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری استان اصفهان

جهت ثبت نام برای رزرو غرفه و شرکت در چهاردهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری استان اصفهان در تاریخ ۶ و ۷ دی ماه ۹۷ به آدرس سایت نمایشگاه (irtnseminars.ir) واقع در لینک زیر مراجعه فرمایید:

لینک ثبت نام