مزایای عضویت

مزایای عضویت در شبکه پژوهش

برخی از مزایای پیوستن و حضور در شبکه

 1. اعطا گواهینامه و کارت عضویت شبکه
 2. ارزیابی عملکرد اعضاء و معرفی به جشنواره‌های علمی تحقیقاتی، فناوری، کارآفرینی و …
 3. اجازه استفاده از نشانه و اعلام عضویت در شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان بر روی سربرگهای مکاتباتی با موافقت هیئت مدیره شرکت
 4. اطلاع رسانی پروژه‌ها با توجه به حوزه فعالیت اعضاء
 5. معرفی اعضا به کارفرمایان و متقاضیان پروژه­های پژوهش و فناوری با توجه به توانمندی و رتبه بندی اعضا
 6. اطلاع رسانی مزایده­ها و مناقصه­های مرتبط، متناسب با توانمندی‌ها و رتبه اعضا
 7. بازاریابی و ارائه پروژه‌های پژوهش و فناوری مشترک
 8. امکان اجرای پروژه‌های میان رشته ای برای تمام اعضا با توجه به توانمندی تشخیص داده شده توسط شبکه
 9. برقراری لینک به سایت شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان برای کلیه سطوح و رتبه‌های عضویت
 10. امکان حضور و مشارکت جمعی در نمایشگاه‌های پژوهش و فناوری داخلی و خارجی با شرایط ویژه
 11. امکان حضور در دوره‌های آموزشی و سمینارها و کارگاه‌های آموزشی با تخفیف ویژه برای کلیه اعضا
 12. استفاده از خدمات آزمایشگاهی دانشگاه­ها، مراکز تحقیقاتی و شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان با تعرفه‌های ترجیحی
 13. حضور در بازدیدها و تورهای علمی و تحقیقاتی داخلی و خارجی برای کلیه اعضا
 14. تسهیل ارتباطات اعضا با مراکز علمی و صنعتی
 15. بهره مندی از مشاورین شبکه پژوهش وفناوری در حوزه های مالی و مالیاتی، بازاریابی و فروش،حقوقی،بیمه
 16. حمایت و پشتیبانی از اعضا در اجرای پروژه­های پژوهش و فناوری استان اصفهان
 17. اطلاع رسانی خدمات اعضا، به بانک‌های اطلاعاتی شبکه از طریق ایمیل،فکس و SMS بصورت رایگان
 18. کمک به تجاری سازی طرح‌های پژوهشی و ایده‌ها
 19. مشاوره و آموزش در برقراری مدیریت دانش در شرکت ها

اطلاعات بیشتر را از طریق تماس تلفنی، ارسال نمابر، ارسال پست الکترونیکی، بازدید از سایت اطلاع رسانی شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان و یا مراجعه حضوری دریافت نمایید.

فهرست