معرفی و اهداف باشگاه مدیران و مشاوران

در شهرهای بزرگ دنیا و در اکوسیستم‌های خوب کسب و کار، دسترسی مدیران به مشاورین توانمند بسیار آسان و بی‌دردسر است. طبق معیارهای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در یک اکوسیستم کارآفرینی شبکه متخصصین در دسترس فعالین اقتصادی است.

در دنیای امروز، باشگاه‌ها و کلاب‌های ویژه مدیران و فعالین اقتصادی یکی از ابزارهای شناخته شده برای شبکه‌سازی می‌باشد. ولی جای این ابزار در فضای اقتصادی ایران به شدت خالی است. به همین منظور از دی ماه 1394 کمیته‌ای در اتاق بازرگانی اصفهان و در ذیل کمیسیون آموزش، پژوهش و توانمندسازی و با عنوان کمیته شبکه‌سازی متخصصین تشکیل شد که ماموریت آن رفع این تنگنا و شبکه‌سازی آسان مدیران و متخصصین تعریف شد.

در این باشگاه، مدیران و مشاوران گردهم آمده و در مورد مسایل مختلف مشورت می‌کنند.

باشگاه مدیران در طول سال، اولین سه‌شنبه هر ماه برگزار می‌شود.

 

اهداف شبکه و باشگاه مدیران و مشاوران:

هدف اصلی شبكه پژوهش و فناوری استان اصفهان ایجاد همافزایی و تسهيلگری در همافزایی از طریق ایجاد تعاملات و ارتباطات است.کارکرد اصلی این شبكه بسترسازی و ارائه امكاناتی برای توسعه و پيشرفت زیستبوم نوآوری و فناوری است

دیگر اهداف شبكه پژوهش و فناوری استان اصفهان:

*شناسایی توانمندی ها و ظرفیت های مدیران، نخبگان و فناوران فعال در اکوسیستم کسب و کار

*توسعه حمایت های مختلف از واحدهای پژوهشگر و فناور و نخبگان

*ایجاد ارتباط و تعامل بين واحدهای تحقيق و توسعه و ایجاد بستر تحقيقاتی و پژوهشی برای آنها

*شبکه سازی بين پژوهشگران و فناوران و مدیران کسب و کار و توسعه و تعالی آنها

*ایجاد امكان بهره برداری مشترك از امكانات سخت افزاری و نرم افزاری واحدهای پژوهشگر و فناور

*ایجاد ارتباط هدفمند جهت معرفی نيازهای صنایع به شرکت های دانش بنيان و فناور

* توانمد سازی استارتاپ ها، شرکت های نوپا و فناور و کلیه عناصر زیست بوم فناوری، نوآوری و کسب و کار

 

مزایای عضویت در باشگاه مدیران و مشاوران :

*22 ساعت مشاوره رایگان در حوزه کسب و کار

*2 ساعت مشاوره و منتورینگ فردی و تخصصی رایگان

* 30 درصد تخفیف عضویت در شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان

*حضور در مدرسه کسب و کار باشگاه و 60 ساعت آموزش تخصصی در حوزه کسب و کار

فهرست