امضای تفاهمنامه همکاری بین شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان و بنیاد ملی نخبگان

تاریخ ارسال : 1399/6/13

امضای تفاهمنامه همکاری بین شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان و بنیاد ملی نخبگان

روز چهارشنبه مورخ 12 شهریورماه 99 تفاهمنامه همکاری بین شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان و بنیاد ملی نخبگان امضا شد. در این تفاهمنامه طرفین در موضوعات مختلف از جمله آموزش، پژوهش و کمک به رشد و ارتقاء نخبگان علمی همکاری خواهند داشت.