برگزاری بوت کمپ مدیرعامل حرفه‌ای در دانشگاه اصفهان

تاریخ ارسال : 1399/10/19

برگزاری بوت کمپ مدیرعامل حرفه‌ای در دانشگاه اصفهان

دوره بوت کمپ مدیرعامل حرفه ای در مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه اصفهان برگزار شد. 

 

به گزارش روابط عمومی شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان، دوره بوت کمپ مدیرعامل حرفه ای در مرکز رشد دانشگاه اصفهان، دیروز پنج شنبه مورخ 18 دی ماه 1399 در محل دانشگاه اصفهان برگزار شد.

گفتنی است، این بوت کمپ با همکاری شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان و مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه اصفهان برگزار شد.