جلسه مصاحبه دوره تربیت مشاور کسب و کار برگزار شد

تاریخ ارسال : 1399/6/13

جلسه مصاحبه دوره تربیت مشاور کسب و کار برگزار شد

جلسه مصاحبه دوره تربیت مشاور کسب و کار روز دوشنبه 10 شهریور ماه در شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان برگزار شد. این جلسه با حضور مهدی اعتباری مدیریت شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان، خانم دکتر ترکی نماینده دانشگاه اصفهان و آقایان محمد نورمحمدی و محمد مهدی پور نمایندگان تیم مدرسین دوره به عنوان تیم داوری برگزار گردید.

دانشپذیران این دوره بصورت حضوری و آنلاین از استان اصفهان و استان‌های دیگر در این جلسه حضور یافته تا برای شرکت در دوره تربیت مشاور کسب و کار امتیاز کافی را کسب نمایند. دوره تربیت مشاور کسب و کار دوشنبه 16 شهریور شروع و تا اردیبهشت سال 1400 ادامه خواهد داشت.