دوره جامع تربیت مشاور کسب و کار شروع شد

تاریخ ارسال : 1399/6/19

دوره جامع تربیت مشاور کسب و کار  شروع شد

دوره جامع تربیت مشاور کسب و کار با همکاری شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان، دانشگاه اصفهان و اتاق بازرگانی استان اصفهان دوشنبه 17 شهریور 1399 با حضور دانشپذیران واجد شرایط از سراسر کشور شروع شد.

 این دوره که مجموعا 140 ساعت کلاس و پروژه نهایی را شامل می‌شود تا اردیبهشت سال 1400 ادامه خواهد داشت.