دومین باشگاه آنلاین مدیران و مشاوران

تاریخ ارسال : 1399/5/29

دومین باشگاه آنلاین مدیران و مشاوران

دومین دوره آنلاین باشگاه مدیران و مشاوران استان با همکاری شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان و اتاق بازرگانی استان سه شنبه 7 مرداد ماه 99 ساعت 17 با حضور 28 مشاور و 64 مراجعه کننده برگزار شد. رویداد باشگاه مدیران مشاوران سه شنبه‌های اول هر ماه بصورت حضوری برگزار می‌گردید که در حال حاضر بخاطر محدودیت‌های مربوط به کرونا بصورت آنلاین برگزار می‌گردد.