دومین رویداد مجازی کارآفرینی نوآ برگزار شد.

تاریخ ارسال : 1399/7/12

دومین رویداد مجازی کارآفرینی نوآ برگزار شد.

دومین رویداد مجازی کارآفرینی نوآ برگزار شد.

دومین رویداد مجازی کارآفرینی نوآ در تاریخ ۹ مهرماه با همکاری مشترک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن اصفهان برگزار شد.

 در این رویداد، دکتر علی آهی(استاد و محقق کسب و کار در فنلاند) به عنوان سخنران و مهندس محمدرضا بحرینیان(مدیر توسعه مشارکت های شرکت ارتباطات فردا) نیز به عنوان میزبان سخنرانی و پیرامون موضوع"کیفیت زندگی فردی و کارآفرینی" بحث و تبادل نظر کردند. 

این رویداد به صورت ماهانه و در بستر آنلاین برگزار میگردد.