دپارتمان آموزش

تاریخ ارسال : 1399/6/2

دپارتمان آموزش

با توجه به تغیرات سریع در دنیای امروز، و رقابت شدید سازمانها ، ارگانها و موسسات برای رسیدن به توسعه فردی و سازمانی مهمترین رکن اهمیت به امر آموزش و بهسازی منابع انسانی میباشد.در این راستا توجه به شیوه های نوین در امر آموزش نیروی انسانی بسیار حائز اهمیت است زیرا سرمایه گذاری و اهمیت به امر اموزش سازندگی و پیشرفت سازمانی را به دنبال دارد و با استفاده از پتانسیل های موجود می توان تغییرات نسبتا پایدار و مفیدی را در شخص بوجود اورد  تا او را قادر به انجام کار نماید.

بنابراین اموزش به معنای تغییر دانش و تعامل با همکاران است.

نیروی انسانی هر سازمانی در مسیر شغلی خود به انواع آموزشها نیازمند هستند تا شایستگی های موجود در خود را شناسایی ، تقویت و بهره وری سازمانی را ارتقا بخشد.در حقیقت فرایند آموزش ، استعداد و توانمندی های بالقوه  فرد را شکوفا می سازد و به او کمک میکند در راستای اهداف سازمانی قدم بردارد.

فرآیند اموزش باید بر مبنای نتایجی که خواهان دستیابی به آن هستیم طراحی شود تا بعد از اتمام آن نیروی انسانی، توانمندی لازمه را کسب کرده باشند و بتوان بصورت  بهینه نتایج آ ن آموزش را در رفتار  و عملکرد آن فرد مشاهده نمود.در واقع از طریق آموزش نیازمندیهای آنی و آتی سازمان برآورده میشود و میتوان بهبود عملکرد را در نیروی انسانی شاهد بود.

در این راستا شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان با تدوین برنامه های آموزشی برای حمایت از شرکت های فناور و دانش بنیان اقدام به نیاز سنجی آموزشی می نماید تا دانش و مهارت مورد نیاز سازمانها را از طریق آموزش مناسب و مبتنی بر تجربه و دانش فراهم نماید.

شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان به عنوان یک نهاد قدرتمند و فعال و پویا در کنار سازمانها، مراکز ، ارگانها و پارک های علم و فناوری خواهد بود تا آنها را در رسیدن به اهداف سازمانی از طریق تمرکز بر آموزش های مفید سازمانی همراهی کند.

به همین منظور شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان با تشکیل شبکه ارتباطات قوی و استفاده از اساتید مجرب و مطرح کشوری سعی در به روز رسانی دانش نیروی انسانی دارد.

از مهمترین خدمات شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان برگزاری دوره های آموزشی ، کارگاههای آموزشی ، سمینار و کنفرانس های تخصصی می باشد.

 

برخی از این کارگاهها و دوره های آموزشی عبارتند از :

دوره تربیت مدیر عامل حرفه ای

دوره تربیت مشاور حرفه ای کسب و کار

دوره تربیت کوچ حرفه ای

دوره های آموزشی تجاری سازی

دوره های آموزشی مدیریت دانش

و......