دپارتمان تجاری سازی

تاریخ ارسال : 1399/6/2

دپارتمان تجاری سازی

شاه کلید دنیای امروز، خلق ارزش است

راه ورود به دنیای کسب و کار امروزی، فناوری است

شاه کلید فناوری، تجاری سازی و ارزش افزوده ناشی از آن است

 

تجاری سازی: فرآیندی است که از طرح کردن و پروردن یک ایده آغاز میشود و به سمت تولید کالا و خدمات و در نهایت فروش آن به مشتری صنعت یا استفاده کننده نهایی منجر می گردد.

 

انتقال فناوری: همان فرآیند انتقال دانش و فناوری از مراکز تحقیقاتی مانند مراکز رشد و پارک های علم و فناوری به صنایع موجود یا کسب و کارهای جدید است.

اهمیت تجاری سازی

امروزه رقابت روزافزون جهانی، فرصت تحقیقات بنیادی و پایه ای را از بسیاری از صنایع گرفته است. به همین دلیل بیشتر شرکت ها مجبورند فقط به تحقیقات بحرانی و مورد نیاز دست بزنند.

در بسیاری از شرکت ها ایده های فراوانی مطرح می گردد، لیکن عدم دانش کافی و شناخت فرآیند تبدیل ایده به نوآوری و همچنین ورود صحیح نوآوری به بازار، باعث گردیده ایده ها به مرحله نوآوری نرسند و اگر تبدیل شده و به بازار وارد شوند، با موفقیت چشمگیری روبرو نگردند.

پیاده سازی تجاری سازی در شرکتها، تضمین کننده موفقیت و بقای شرکتها می باشد.

به‌ عنوان یک مفهوم جامع، تجاری ‌سازی شامل مجموعه ای از فعالیت ‌ها می ‌شود که قادر به کسب ایده ‌های تجاری، به مرحله رشد رساندن آن ‌ها، ساخت نمونه اولیه با استفاده از فناوری ‌های توسعه ‌یافته، توسعه فرایند جدید یا بهینه ‌سازی فرآیندهای موجود، عرضه محصول به بازار، ایجاد موقعیت فروش و ایجاد زیرساخت ‌های جدید است.

تجاری سازی، یک زنجیره متصل به هم از خلق ایده تا فروش و در معنای وسیع کلمه، به فرایند توسعه یک کسب و کار از طریق مطالعه امکان سنجی یک ایده و کاربرد آن تا پذیرش آن در بازار اطلاق می گردد.

 تجاری سازی فرآیندی است که فناوری به محصولات اقتصادی موفق تبدیل می شود. در همین راستا، تجاری سازی یک محصول، فرایند توسعه یک محصول از ایده و مفهوم تا پذیرش آن در یک بازار خاص می باشد.

 تجاری سازی هماهنگی فرآیندهای تصمیم گیری فنی و تجاری (و نتایج منبعث از این تصمیمات) است که برای انتقال موفق یک محصول یا خدمت جدید از خلق ایده تا خرید در بازار صورت می گیرد. چارچوب تجاری سازی محصول آرایش اصلی کلیه مراحل جدایی ناپذیر در فرایند توسعه یک محصول را در بر می گیرد.