دپارتمان دیجیتال

تاریخ ارسال : 1399/6/16

دپارتمان دیجیتال

دپارتمان دیجیتال

نزدیک به دو دهه است که بسترهای دیجیتال، فعالیت های مختلف را تغییر داده است. فناوری های دیجیتال فرصت ها و چالش های جدیدی را از نظر فرایندها، استراتژی ها و ارتباطات ایجاد کرده اند.مهم ترین مزیت فضای دیجیتال این است که مخاطبان شما در فضای آنلاین از هر جای جهان می توانند باشند. سایر مزیت های فضای دیجیتال عبارتند از:

  • قدرت تعامل با مخاطب (از روی عکس العمل مخاطب می توانید درک کنید که مخاطبان دقیقا به چه چیزی نیاز دارند)
  • رسیدن به مخاطبان بیشتر با هزینه کمتر
  • ارزیابی شیوه های عملکرد برای دست یافتن به استراتژی چابک

امروزه ابزارهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد دیجیتال در دسترس است که می توان با استفاده از آن ها به تحلیل نتایج و ارزیابی تاثیرگذاری استراتژی دیجیتال پرداخت. با تحلیل داده ها می توان بخش هایی از استراتژی را تغییر داد و دوباره به ارزیابی پرداخت. استراتژی شما باید انعطاف پذیر و چابک باشد تا به نتایج بهتری برسید.

دپارتمان دیجیتال شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان

شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان با تکیه بر دانش و تجربه جمعی از مشاورین و مجریان با سابقه، دپارتمان دیجیتال خود را با این هدف راه اندازی کرده است تا در تمامی مراحل آموزش، مشاوره برای تدوین استراتژی آنلاین و نظارت بر اجرای آن در کنار کسب و کارهای کوچک و بزرگ باشد.