دیدار معاون اشتغال اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان با مدیر شبکه پژوهش و فنآوری استان اصفهان

تاریخ ارسال : 1399/10/7

دیدار معاون اشتغال اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان با مدیر شبکه پژوهش و فنآوری استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان، امروز یکشنبه 7 دی ماه 1399 نجفی معاون اشتغال اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان با مهدی اعتباری مدیر شبکه پژوهش و فنآوری استان اصفهان دیدار کردند.

 

در این دیدار دیدگاه ها و برنامه های آینده مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی شبکه پژوهش و بطور ویژه توانمندی و پتانسیل این مرکز در ارائه خدمات به شرکت های مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و پارک های علم و فنآوری کل کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.


در همین رابطه نجفی، معاون اشتغال اداره کار و رفاه اجتماعی اصفهان با تاکید بر راه های اشتغال زایی در شهرستان اصفهان پیشنهاد کرد: مدیران مراکز در شهرستان های سراسر استان تعامل خود را با ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان خود افزایش داده و وضعیت  فعالیت های نوآورانه و کارآفرینانه شهرستان خود را با کمک اداره شهرستان خود بهبود بخشند.

 

وی افزود: پیگیری نقطه نظرات، پیشنهادات و درخواست های مدیران مراکز در شهرستان ها با سرعت و جدیت توسط حوزه کارآفرینی و اشتغال شهرستان مربوطه انجام و در صورت نیاز به پیگیری در سطح استانی و ملی منجر خواهد شد.

 

نجفی ادامه داد: تلاش مجموعه تعاون کار و رفاه اجتماعی استان(ستاد) و شهرستان ها ایفای نقشی مثبت و سازنده در بهبود اکوسیستم کارآفرینی استان است.