سی و نهمین دوره باشگاه مدیران و مشاوران

تاریخ ارسال : 1399/4/31

سی و نهمین دوره باشگاه مدیران و مشاوران

سی و نهمین دوره باشگاه مدیران و مشاوران
✔سه شنبه ۶ اسفند ماه ۹۸
✔ساعت شروع برنامه: ۱۶
مکان: لابی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان